Nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả trên 2166 bệnh nhân sau quá trình điều trị trầm cảm với cao hoa Ban Âu

Thời gian nghiên cứu: 2000-2001

Thời gian công bố kết quả: 29/11/2001 Fortschr Med Orig

Tác giả:

  1. R Rychlik(1)
  2. H Siedentop(2)
  3. V von den Driesch
  4. S Kasper

(1): Giáo sư, tiến sỹ Viện Kinh tế Y tế Thực nghiệm, Burscheid, Đức. Hiện tại đang công tác tại công ty dược hàng đầu của Đức, tại Willmar-Schwabe – Str.4, D-76227 Karlsruhe
(2): Giáo sư viện Toán học ứng dụng trường Đại học Munich.

Chi tiết nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Tóm tắt bản nghiên cứu:

Mục tiêu:

Đánh giá hiệu quả thực tế trên 2166 bệnh nhân sau quá trình điều trị trầm cảm (mức độ nhẹ đến trung bình) với cao hoa Ban Âu.

Phương pháp:

446 bác sĩ đa khoa, bác sĩ tâm thần và bác sĩ thần kinh hàng đầu tại Đức tiến hành cuộc khảo sát.

Tổng cộng có 2.166 bệnh nhân tham gia, tất cả đều bị trầm cảm nhẹ đến trung bình, được chỉ định uống 600 mg hoặc 1.200 mg mỗi ngày.

Ba phần tư số bệnh nhân tham gia là nữ ở độ tuổi trung bình là 50 tuổi. Hầu hết các bệnh nhân đều bị trầm cảm lần đầu tiên được chẩn đoán. Khoảng một phần ba số bệnh nhân được chẩn đoán là trầm cảm tái phát.

Kết quả:

Mức độ bệnh trầm cảm từ “vừa phải” (theo thang điểm lâm sàng chung – CGI) ở thời điểm ban đầu đã giảm xuống mức “nhẹ” sau thời gian điều trị trung bình là 7 tuần. 83.7% bệnh nhân đáp ứng với cách điều trị này. Tỷ lệ gặp tác dụng phụ của thuốc chỉ dưới 1%.

Kết quả: 1

Tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị bằng cao hoa Ban Âu lên tới 83.7%

Kết luận:

Các kết quả thu được từ nghiên cứu quan sát này tương tự như kết quả của một quan sát được thiết kế tương đương được thực hiện vào năm 1998, trong đó St. John’s wort được quan sát với liều lượng 300 mg mỗi viên (liều lượng tiêu chuẩn 3 x 300 mg / ngày). Đây là một bằng chứng tốt về hiệu quả và khả năng dung nạp của thuốc này ở những bệnh nhân đang trong giai đoạn trầm cảm nhẹ và trung bình.

Viết bình luận

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?