Ban âu và trầm cảm

Nghiên cứu khoa học: Hiệu quả vượt trội của cao hoa Ban Âu so với giả dược ở bệnh nhân trầm cảm nặng

Thời gian nghiên cứu: 2006 Thời gian công bố kết quả: 06/2006 BMC Med Tác giả: Siegfried Kasper(1) Ion-George Anghelescu Armin

Nghiên cứu khoa học: Đánh giá hiệu quả trên 2166 bệnh nhân sau quá trình điều trị trầm cảm với cao hoa Ban Âu

Thời gian nghiên cứu: 2000-2001 Thời gian công bố kết quả: 29/11/2001 Fortschr Med Orig Tác giả: R Rychlik(1) H Siedentop(2) V von

Nghiên cứu khoa học: Đánh giá mức độ an toàn của cao hoa Ban Âu – Đây là một nghiên cứu an toàn kéo dài 1 năm ở bệnh trầm cảm nhẹ đến trung bình

Thời gian nghiên cứu: 03/2008 Thời gian công bố kết quả: 04/2009 trên Tạp chí Phytomedicine . 2009 Tháng 4; 16 (4): 277-83. Tác giả: Axel

Nghiên cứu khoa học: Chiết xuất hoa Ban Âu trong điều trị các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân ngoại trú

Thời gian nghiên cứu: 04/02/2010 Thời gian công bố kết quả: 03/2010 trên Tạp chí quốc tế Forsch Komplementmed . 2010 Tháng 3; 17 (1): 7-14. Tác

Nghiên cứu khoa học: So sánh hiệu quả của cao hoa Ban Âu với Paroxetine trong điều trị bệnh nhân trầm cảm mức độ trung bình

Thời gian nghiên cứu: 10/05/2016 Thời gian công bố kết quả: 09/2016 trên Tạp chí quốc tế về tâm thần học trong thực hành lâm sàng: International

Cây Ban Âu và Bệnh Trầm cảm

St. John's Wort hay còn gọi là Cỏ thánh John, cây Ban Âu là một loại cây hoa vàng được dùng để pha trà và làm thuốc. Nó được sử dụng từ lâu để điều

Báo cáo đánh giá tác dụng của cao hoa Ban Âu trong chữa trị bệnh trầm cảm

Nguồn gốc ở một số nước, từ rất lâu, cao cỏ thánh John (cỏ Ban Âu) được sử dụng rộng rãi để điều trị cho các bệnh nhân mặc trầm cảm. Mục tiêu Điều

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?