Nghiên cứu khoa học: Hiệu quả vượt trội của cao hoa Ban Âu so với giả dược ở bệnh nhân trầm cảm nặng

Thời gian nghiên cứu: 2006

Thời gian công bố kết quả: 06/2006 BMC Med

Tác giả:

  1. Siegfried Kasper(1)
  2. Ion-George Anghelescu
  3. Armin Szegedi
  4. Angelika Dienel
  5. Meinhard Kieser

(1): Giáo sư tâm thần sinh học, Khoa Tâm thần Tổng quát, Đại học Y khoa Vienna, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien, Áo

 

Chi tiết nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Tóm tắt bản nghiên cứu:

Mục tiêu:

Mục đích của nghiên cứu hiện tại là đánh giá hiệu quả chống trầm cảm và tính an toàn của chiết xuất Hypericum perforatum (cao hoa Ban Âu) WS 5570 ở liều 600 mg / ngày với một liều duy nhất và 1200 mg / ngày với hai liều.

Phương pháp:

Thời gian điều trị: 6 tuần

Những người tham gia trong thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược này là bệnh nhân trưởng thành ngoại trú có giai đoạn trầm cảm nặng nhẹ hoặc trung bình (giai đoạn đơn lẻ hoặc tái phát, tiêu chí DSM-IV).

Tổng 332 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và chia làm 3 nhóm:

  • + 123 bệnh nhân sử dụng cao hoa Ban Âu 600 mg / ngày.
  • + 127 bệnh nhân sử dụng cao hoa Ban Âu 1200 mg / ngày
  • + 82 bệnh nhân sử dụng giả dược

Thước đo kết quả chính là sự thay đổi tổng điểm trên Thang đánh giá Hamilton về Chứng trầm cảm (HAM-D, phiên bản 17 mục) giữa điểm ban đầu và điểm sau quá trình điều trị. Các biện pháp bổ sung bao gồm số người trả lời, số bệnh nhân thuyên giảm và một số thang đánh giá tiêu chuẩn khác. Hiệu quả và độ an toàn được đánh giá sau 2 và 6 tuần.

Kết quả:

Sau 6 tuần điều trị hiệu quả giảm trầm cảm ở nhóm dùng cao hoa ban Âu lớn hơn đáng kể so với giả dược. Cụ thể thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAM-D, phiên bản 17 mục) đã giảm 11,6 điểm ở nhóm cao hoa ban Âu và chỉ giảm 6 điểm ở nhóm giả dược sau 6 tuần điều trị. Ở tuần thứ 2, điểm HAM-D đã giảm từ 23 xuống còn 18 trong nhóm dùng cao hoa ban Âu.

Kết quả: 1

Điểm số HAM-D ở 2 nhóm dùng cao hoa Ban Âu giảm mạnh và rõ rệt hơn hẳn so với nhóm dùng giả dược

Kết luận:

Chiết xuất Hypericum perforatum (cao hoa Ban Âu) ở liều 600 mg / ngày (một lần mỗi ngày) và 1200 mg / ngày (600 mg hai lần mỗi ngày) được cho là an toàn và hiệu quả hơn giả dược.

Viết bình luận

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?