Nghiên cứu khoa học: So sánh hiệu quả của cao hoa Ban Âu với Paroxetine trong điều trị bệnh nhân trầm cảm mức độ trung bình

Thời gian nghiên cứu: 10/05/2016

Thời gian công bố kết quả: 09/2016 trên Tạp chí quốc tế về tâm thần học trong thực hành lâm sàng: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2016 Sep;20(3):126-32

Tác giả:

  1. Edith Holsboer-Trachsler(1)
  2. Martin Hatzinger (2)
  3. Erich Seifritz(3)

(1): Khoa Tâm thần, Tâm lý trị liệu và Tâm lý học, Bệnh viện Tâm thần, Đại học Zurich, Zurich, Thụy Sĩ.
(2): Dịch vụ tâm thần Solothurner Spitäler & Đại học Basel, Basel, Thụy Sĩ.
(3): Phòng khám Tâm thần của Đại học Basel, Trung tâm Tình cảm, Rối loạn Căng thẳng và Giấc ngủ (ZASS), Basel, Thụy Sĩ.

Chi tiết nghiên cứu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4950448/

Tóm tắt bản nghiên cứu:

Mục tiêu:

Công trình nghiên cứu giúp đánh giá hiệu quả của chiết xuất cây Ban Âu trên bệnh trầm cảm mức độ nhẹ và trung bình (vốn đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu khác nhau). Ở đây, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mù đôi để so sánh hiệu quả điều trị của chiết xuất cây Ban Âu với thuốc điều trị trầm cảm tiêu chuẩn Paroxetine trên bệnh nhân trầm cảm mức độ trung bình.

Phương pháp:

Lựa chọn từ 21 trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần ban đầu ở Đức một số bệnh nhân trầm cảm mức độ nhẹ và trung bình, có độ tuổi từ 18-70. Bệnh nhân phải đáp ứng các tiêu chí về trầm cảm đơn cực mà không có các biểu hiện rối loạn tâm thần, tồn tại ít nhất hai tuần cho đến một năm.

Thang đo tình trạng bệnh được xác định bằng thang điểm đánh giá tổng thể Hamilton (HAM-D) – Điểm HAM-D càng cao thì mức độ bệnh càng nặng. Đây là một thang đánh giá mức độ bệnh tương tự như Bài test trầm cảm Beck mà Vững Trí đã giới thiệu trước đó.

Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm.

  • Nhóm số 1 (WS 5570): sử dụng 300 mg chiết xuất Ban Âu, 3 lần mỗi ngày.
  • Nhóm số 2 (Paroxetine): sử dụng 20 mg paroxetine mỗi ngày.

Cả 2 nhóm được điều trị trong 6 tuần. Sau đó, dựa vào sự thay đổi của tổng số điểm HAM-D được sử dụng để mô tả hiệu quả điều trị của cả 2 nhóm.

Kết quả và kết luận:

Kết quả và kết luận: 1

Kết quả điều trị bằng cao hoa ban âu đem lại hiệu quả tốt hơn so với điều trị bằng thuốc Paroxetine

Sau 42 ngày (6 tuần) tham gia điều trị, kết quả cho thấy điểm HAM-D của nhóm 1 (WS 5570) giảm mạnh hơn hẳn so với điểm HAM-D của nhóm 2 (Paroxetine). Đồng nghĩa, các bệnh nhân nhóm 1 có kết quả điều trị hiệu quả hơn các bệnh nhân nhóm 2.

Qua đó, nhóm chuyên gia đưa ra kết luận Chiết xuất hoa Ban Âu có hiệu quả giảm trầm cảm mức độ trung bình tốt hơn so với thuốc paroxetine sau 6 tuần.

Viết bình luận

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?