Chứng tự ngược đãi

Hội chứng tự ngược đãi bản thân

Hội chứng tự ngược đãi bản thân (self - harm) là một căn bệnh nguy hiểm và ngày càng phổ biến. Hội chứng tự ngược đãi bản thân là gì? Hội chứng

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?